Конкурс за заемане на длъжността „старши инспектор” в дирекция „Инспекции и разследвания“ – 1 брой свободно място