Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „Старши инспектор”