Дейност на Комисията

Купить новостройку с отделкой. Где купить однокомнатную квартиру в новостройке? Купить новостройку недорого. Оценка стоимости недвижимости. Какая рыночная оценка недвижимости? Принципы оценки недвижимости. Теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол в доме. Монтаж водяного теплого пола. Не включается ноутбук. Скажите почему не включается ноутбук. Ноутбук включается и сразу выключается. Быстрый кредит наличными. Где быстро взять кредит без справок. Оформить быстрый кредит. Топ wow сервера. Где скачать последний клиент wow? Самый лучший сервера world of warcraft. Ленточная пилорама цена. Ленточная пилорама своими руками чертежи. Скачать чертежи ленточной пилорамы. Аренда квартир без посредников. Длительная аренда квартир без посредников и прочих. Аренда однокомнатной квартиры.

Посетители онлайн

В момента има 9 посетителя в сайта

Анкета

Как оценявате работата на Комисията
 

signali4

Начало Международна дейност Информационни материали Резюме от проведено пето пленарно заседание на КЕОНО – 13.11.2017

Резюме от проведено пето пленарно заседание на КЕОНО – 13.11.2017

Комитет на европейските органи за надзор на одита (КЕОНО) – пето пленарно заседание, проведено на 13 ноември 2017 година
Резюме

На 13 ноември 2017 г. в Брюксел се проведе петото пленарно заседание на Комитета на европейските органи за надзор на одита (КЕОНО).

Основни резултати

КЕОНО прие работната програма за 2018 година, както и отделните работни програми за всяка от  петте подгрупи. Бе одобрен доклад, който обобщи резултатите от отговорите на членовете относно употребата на международни одиторски стандарти в тяхната юрисдикция. Бе обсъден и механизъм, по който националните надзорни органи да могат да подават информация към КЕОНО за наложени от тях „временни забрани“. Бе приета и процедура за конфиденциалност, съгласно разпоредбите на член 16.3 от вътрешните правила и процедури на КЕОНО.

Най-важно от срещата

Приемане на работната програма

Работната програма за 2018 година посочва какви ще бъдат приоритетите и дейностите на КЕОНО за предстоящата година, като целта е да се повиши качеството на одита, както и на доверието към него. Програмата поставя акцент върху по-нататъшно развитие на сътрудничеството и съгласуваността между органите за надзор на одита в ключови области като: инспекции, разследване и санкции, международни одиторски стандарти, международно сътрудничество и прилагането на въведените реформи в областта на одита. КЕОНО ще сътрудничи при техническата оценка на надзорните система на трети страни, както и ще предоставя техническа помощ на Комисията. Също така, ще развие допълнително комуникацията с външни експерти и ще рационализира наблюдението на пазара на одиторски услуги.

Решения на заседанието

КЕОНО се подложи на самооценка за извършената през изминалата година работа, с цел да идентифицира какво е постигнато и къде трябва още да се работи. КЕОНО прие процедура за конфиденциалност, в съответствие с изискванията на член 16.3 на вътрешните правила и процедури на организацията, с която се установяват правила за идентифициране и третиране на чувствителна информация. Във връзка с това, на членовете на КЕОНО бе обърнато внимание относно влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, както и за евентуалните последици във връзка с надзора на одита.

Дейност на подгрупите

Председателите на подгрупите докладваха за осъществената от тях дейности за изминалата година. Освен процедурите по самото изграждане на подгрупите, тяхната основа дейност включва: споделяне и анализиране на констатациите от проведените инспекции (включително и диалог с одиторските мрежи), осигуряване на по-добро взаимно разбиране в областта на разследванията и санкциите, както и на употребата на международните одиторски стандарти (МОС), развиване и хармонизиране на индикаторите за отразяване на състоянието на пазара на одиторски услуги, както и предоставянето на съгласувано прилагане на новите законови изисквания. На заседанието бе одобрен доклад от подгрупа „Международни одиторски стандарти“, в който са обобщени резултатите от отговорите на членовете относно употребата на МОС. Работната група за „малки регулатори“ (наскоро създадена в рамките на подгрупа „Инспекции“), докладва как смята да осъществи целите си за споделяне на добри практики и обмяна на опит по специфичните въпроси, пред които са изправени малките регулатори.

Комуникация с външни експерти

Като част от инициативите си за комуникация с външни експерти, КЕОНО обмени мнения с представителите от „Европейската контактна група“ относно качеството на одита и прилагането на новите изисквания в областта на одита, с акцент върху ротацията и независимостта в случаите, когато те засягат няколко държави. Допълнително бе обсъдено какви външни експерти да бъдат поканени на пленарните заседания през 2018 година. Реши се да бъдат поканени и експерти в областта на банковия надзор, академичното и продължаващото образование на одиторите в ЕС.

common

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е създадена в съответствие с изискванията на Директива 2006/43/ЕО

Връзка с нас

1000 София
ул. Сердика 22 ет. 7
тел.: +3592 983 55 39
факс: +3592 983 13 85
office@cposa.bg

 

ns-narodnosyb

Брояч на посещения

1436135
ДнесДнес222
ВчераВчера553
Тази седмицаТази седмица222
Този месецТози месец30254
ВсичкоВсичко1436135