Обсъждани въпроси и приети решения от комисията през 2016 г.