Обсъждани въпроси и приети решения от комисията през 2017 г.