Обсъждани въпроси и приети решения от комисията през 2018 г.