Обсъждани въпроси и приети решения от комисията през 2019 г.