Обсъждани въпроси и приети решения от комисията през 2020 г.