Обсъждани въпроси и приети решения от комисията през 2021 г.