Дейност на Комисията

Снять квартиру посуточно. Быстро снять посуточно квартиру в казани. Снять однокомнатную квартиру посуточно. Помощь в получении ипотеки. Удобное получение ипотеки в сбербанке. Что нужно для получения ипотеки. Отопление частного дома. Как сделать отопление частный дом схема. Частный дом монтаж отопления. Восстановление жесткого диска. Быстрое восстановление информации с жесткого диска. Восстановление данных жесткого диска программа. Кредит с плохой историей. Быстрые кредиты онлайн с плохой историей. Срочный кредит с плохой историей. В какой сервер играть в WOW. Топ world of warcraft серверы. Wow серверы pandaria. Круглопалочный станок чертежи. Круглопалочный станок купить дешево. Самодельный круглопалочный станок. Кредит на покупку квартиры. На долго взять кредит на квартиру. Кредит на покупку квартиры.

Посетители онлайн

В момента има 20 посетителя в сайта

Анкета

Как оценявате работата на Комисията
 

signali4

Начало Международна дейност Информационни материали Резюме от проведено шесто пленарно заседание на КЕОНО - 27.02.2018 г.

Резюме от проведено шесто пленарно заседание на КЕОНО - 27.02.2018 г.

Комитет на европейските органи за надзор на одита (КЕОНО) - шесто пленарно заседание, проведено на 27 февруари 2018 година

Резюме

На 27 февруари 2018 г. в Брюксел се проведе шесто пленарно заседание на Комитета на европейските органи за надзор на одита (КЕОНО).

Основни резултати

По време на заседанието беше приет годишния доклад за дейността на КЕОНО за 2017 г.

Във връзка с инициативата за "Мониторинг на ограничението на таксите за услуги извън одита" се взе решение да се разработят незадължителни насоки.

 

Бе направено обобщение за дейността на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), свързана с координацията на прилагането на МСФО в рамките на ЕС. През 2014 г. ЕОЦКП е издал насоки относно прилагането на финансовата информация, които са основно предназначени за ползване от съответните национални компетентни органи, на които са делегирани дейности по налагане на санкции и наказания. Редовно са публикувани извлечения от решения за налагане на санкции, което има за цел да допринесе за съгласувано прилагане на МСФО в Европейското икономическо пространство, както и да предотвратява допускането на счетоводни грешки.

Съгласно чл. 30е, параграф 2 от Директивата за одит, компетентните органи са длъжни да съобщят на КЕОНО временните забрани, посочени в чл. 30а, параграф 1, букви в) и д) от същата. На пленарното заседание КЕОНО взе решение относно това каква информация трябва да бъде докладвана на КЕОНО от компетентните органи, както и по какъв начин това да се случва.

Дейност на подгрупите

Председателите на подгрупите на КЕОНО представиха информация за дейностите на съответните подгрупи, извършени след предходното заседание от 13 ноември 2017 г.

Председателят на подгрупа "Международна еквивалентност и адекватност" представи ревизирана „Рамка за оценка на еквивалентността“ и помоли членовете за обратна връзка относно предложения подход и показатели.

Председателят на подгрупа "Разследвания и санкции" представи дейностите на подгрупата, чийто фокус през последните месеци е върху издаването на насоки, както и на събирането на статистически данни и издаване на доклади.

Председателят на подгрупа "Инспекции" докладва за дейността на подгрупата. Проведена е работна среща в Дъблин през 2017 г., работната група за финансови услуги е провела работна среща в Берлин и е подпомогнала организацията на работна среща във Франкфурт между Европейския съвет за системен риск (ESRB)и одитори на финансови дружества с глобално значение (G-SIFIs). През същия период новосъздадената работната ИТ група е провела своя първи конферентен разговор.

Председателят на подгрупа "Международни одиторски стандарти" отбеляза писмото-коментар от името на КЕОНО в отговор на поканата за обществено обсъждане на предложенията за реформиране на Групата по мониторинг (шапката на организациите изработващи и актуализиращи стандарти), което е изпратено и публикувано на 8 февруари 2018 г. Понастоящем подгрупата работи върху проследяването на общия подход за прилагане на МОС в държавите-членки на ЕС, като разглежда различията между МОС и националните изисквания, прилагани в държавите-членки на ЕС.

Председателят на подгрупа "Наблюдение на пазара" докладва работата по показателите, които ще бъдат използвани от държавите-членки на ЕС за събиране на данни през последното тримесечие на 2018 г. и първото тримесечие на 2019 г. Подгрупата продължава работата си и по разработката на въпросника към одитните комитети.

Комуникация със заинтересовани страни

На пленарното заседание Европейската комисия представи на членовете преглед на основните принципи и правила за защита на данните във връзка с новия Общ регламент за защита на данните на ЕС, който ще влезе в сила през май 2018 г.

На пленарното заседание беше представен проекта "Common Content Project", койтоима за цел хармонизиране на счетоводното образование, включително това на независимите одитори в ЕС.

Председателят докладва за първата среща на ESRB / КЕОНО с одитори на G-SIFIs, която се проведе на 24 ноември във Франкфурт. Дискусиите на срещата обхващат: въздействието на МСФО 9 върху G-SIFIs, прилагането на Платежоспособност II, както и лихвения риск. КЕОНО представи работния си подход и направи преглед на констатациите от инспекциите в застрахователния и банковия сектор.

Представяне на организацията на членовете на КЕОНО

Четири члена представиха своите организации за надзор над одита с цел засилване на обмена на информация и сътрудничеството между компетентните органи – членове на КЕОНО.

 eplatf1
 cposa-pub

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е създадена в съответствие с изискванията на Директива 2006/43/ЕО

Връзка с нас

1000 София
ул. Сердика 22 ет. 7
тел.: +3592 983 55 39
факс: +3592 983 13 85
office@cposa.bg

 

ns-narodnosyb

Брояч на посещения

2520433
ДнесДнес269
ВчераВчера567
Тази седмицаТази седмица836
Този месецТози месец10743
ВсичкоВсичко2520433