Дейност на Комисията

Продажа новостроек от застройщика. Готовые новостройки продажа квартир от застройщика. Продажа новостроек в подмосковье. Продажа загородной недвижимости. Большой рынок загородной недвижимости. Обзор загородной недвижимости. Укладка линолеума на пол. Быстрая укладка линолеума своими руками. Цена укладка линолеума. Ремонт клавиатуры ноутбука. Быстрый ремонт клавиатуры своими руками. Сколько стоит ремонт клавиатуры. Потребительский кредит проценты. Кредит потребительский где взять. Потребительский кредит низкая процентная ставка. World of warcraft скачать торрент. Популярная игра world of warcraft. World of warcraft бесплатно. Журнал моделист конструктор. Журнал моделист конструктор онлайн. Моделист конструктор читать онлайн. Купить квартиру на первом этаже. Хороша ли квартира на первом этаже. Минусы квартиры на первом этаже.

Посетители онлайн

В момента има 12 посетителя в сайта

Анкета

Как оценявате работата на Комисията
 

signali4

Начало Международна дейност Информационни материали Резюме от проведено осмо пленарно заседание на КЕОНО - 24.10.2018 г.

Резюме от проведено осмо пленарно заседание на КЕОНО - 24.10.2018 г.

Комитет на европейските органи за надзор на одита (КЕОНО) - осмо пленарно заседание, проведено на 24 октомври 2018 година

Резюме

На 24 октомври 2018 г. в Брюксел се проведе осмо пленарно заседание на Комитета на европейските органи за надзор на одита (КЕОНО).

Основни резултати

Председателят на КЕОНО информира членовете за резултатите от проведено заседание на консултативната група и проведено заседание на председателите на подгрупите. Основните теми на обсъждане бяха работните програми на КЕОНО и на подгрупите за 2019 г., възможните области на взаимодействие между подгрупите, беше обсъдено и кои представители на заинтересовани страни да бъдат поканени на пленарните заседания през 2019 г., както и подготвителната работа по пленарното заседание.

 

Заместник-председателят на КЕОНО информира членовете за текущата "Проверка на адекватността на рамката за публично отчитане на фирмите в ЕС". На 30 ноември 2018 г. Комисията организира конференция на високо ниво на тема "Бъдещето на корпоративната отчетност в дигиталната и устойчива икономика". На тази предстояща конференция са поканени висши представители от бизнеса, от финансовата сфера, представители на инвеститорите, на гражданското общество, на одиторският сектор и на публичната администрация.

На пленарното заседание беше приета работната програма за 2019 г., както се изисква по чл. 3, параграф 5 от Правилника за дейността на КЕОНО.

На пленарното заседание бяха приети и работните програми на подгрупите за 2019 г. Председателят информира членовете, че по време на предишното заседание на председателите на подгрупите е решено работните програми на подгрупите към КЕОНО да бъдат приети отделно от правилата и процедурите на подгрупите, тъй като обикновено за последните не се изисква ежегодно актуализиране (а само в случай на нужда), за разлика от работните програми.

Председателят на подгрупа "Наблюдение на пазара" представи накратко показателите за наблюдение на пазара и процеса по тяхното разработване и обсъждане, след което те бяха приети от присъстващите на заседанието.

Председателят на подгрупа "Международни одиторски стандарти" представи накратко писмо-коментар във връзка с проекта на Съвета по международни одиторски стандарти (IAASB) относно МОС 315 („Идентифициране и оценяване на рисковете от съществени неправилни отчитания“). Съветът наскоро (през юли 2018 г.)издаде проект за изменение на МОС 315, като поиска обратна връзка от заинтересованите страни. Беше взето решение писмото-коментар да се приеме.

Председателят на подгрупа "Международна еквивалентност и адекватност" представи доклада относно оценката на адекватността на Китай. Комисията представи накратко следващите стъпки в процеса на приемане на решението за адекватност на Китай. Беше взето решение да се приеме оценката на адекватността на Китай, но след внасянето на допълнителни разяснения от подгрупата относно препоръката, включена в резюмето на доклада.

Обсъдена бе проведената през септември 2018 г. писмена процедура, чрез която бе приет проектът на насоки по изискванията за ограничение на таксите на одиторите от клиенти. В тази връзка бе взето решение да се измени чл. 12 от Правилника за дейността на КЕОНО, за по-голяма яснота на правилата по провеждане на писмена процедура.

Представителят на ESMA направи кратка презентация на Европейския единен електронен формат ESEF. Последва дискусия относно потенциалните последствия от неговото въвеждане за работата на одиторите.

На пленарното заседание председателят, заместник-председателят и три държави-членки предоставиха кратка актуализация на текущото състояние относно излизането на Великобритания от ЕС (Брекзит).

Комуникация със заинтересовани страни

Като част от провежданата политика на комуникация с представители на заинтересованите страни, КЕОНО покани г-н Ник ван дер Енде (от Нидерландската централна банка), като гост-лектор по приоритетите и дейностите на световните банкови регулатори във връзка с одиторите и регулацията на одита. Презентацията бе последвана от сесия „въпроси и отговори“ с членовете.

Председателят на КЕОНО предостави списък с предложения за възможни покани на заинтересовани страни за 2019 г. и насърчи членовете да дадат още предложения.

Дейност на подгрупите

Доклади на председателите на подгрупите по дейността в рамките на всяка от тях след последното пленарно заседание, проведено на 14 юни 2018 г.

Председателят на подгрупа "Наблюдение на пазара" представи накратко работата по показателите за наблюдение на пазара и свързаните с тях насоки, които ще се предоставят на държавите-членки.

Председателят на подгрупа "Разследвания и санкции" докладва за извършената работа по въпросника за разследвания и санкции за 2017 г. и дейностите на подгрупата по отношение на споделянето на информация и най-добри практики в тази област.

Председателят на подгрупа "Инспекции" докладва за подготовката на заседанието на подгрупата, предвидено за края на ноември във Виена.

Председателят на подгрупа "Международни одиторски стандарти" докладва за текущата работа по анализа на различията между МОС, изискванията на Директива 2006/43/ЕО и Регламент (ЕС) № 537/2014, както и на националните разпоредби в държавите-членки на ЕС. Също така се представи актуална информация относно продължаващия диалог с международните органи, които изменят и създават стандарти във връзка с одита.

Председателят на подгрупа "Международна еквивалентност и адекватност" представи актуализация относно текущия процес по оценяване на трети държави, които се водят в преходен режим по отношение на оценката им за адекватност и/или еквивалентност. Също така той съобщи за скорошно започване на допитване до членовете относно значимостта на тези трети страни, които вече са оценени като еквивалентни съгласно Директива 2006/43/ЕО.

Представяне на организацията на членовете на КЕОНО

Три члена представиха своите организации за надзор над одита с цел засилване на обмена на информация и сътрудничеството между компетентните органи – членове на КЕОНО.

 eplatf1
 cposa-pub

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е създадена в съответствие с изискванията на Директива 2006/43/ЕО

Връзка с нас

1000 София
ул. Сердика 22 ет. 7
тел.: +3592 983 55 39
факс: +3592 983 13 85
office@cposa.bg

 

ns-narodnosyb

Брояч на посещения

2520447
ДнесДнес283
ВчераВчера567
Тази седмицаТази седмица850
Този месецТози месец10757
ВсичкоВсичко2520447