Резюме от проведено осмо пленарно заседание на КЕОНО - 24.10.2018 г.