Дейност на Комисията

Ремонт ноутбука своими руками. Быстрый и гарантийный ремонт ноутбуков. Срочный ремонт ноутбуков. Ремонт компьютеров на дому. Быстрый ремонт компьютеров своими руками. Настройка и ремонт компьютеров. Java уроки для начинающих. Лучшие java уроки. Учим язык Java с нуля. Обзор смартфонов samsung. Качественный обзор смартфонов samsung galaxy. Обзор смартфона samsung galaxy s4. Фото картинки приколы. Самые новые картинки приколы. Лучшие приколы картинки. Скачать аддоны для wow. Самые новые аддоны для wow скачать. Скачать аддоны для wow быстро и без реги. Видео уроки python. Лучшие python уроки. Учим язык python с нуля. Скачать шаблоны для Joomla. Самые новые joomla шаблоны. Бесплатные шаблоны для Joomla.

Посетители онлайн

В момента има 27 посетителя в сайта

Анкета

Как оценявате работата на Комисията
 

signali4

Начало Международна дейност Информационни материали Резюме от проведено девето пленарно заседание на КЕОНО - 04.03.2019 г.

Резюме от проведено девето пленарно заседание на КЕОНО - 04.03.2019 г.

Комитет на европейските органи за надзор на одита (КЕОНО) - девето пленарно заседание, проведено на 4 март 2019 година

Резюме

На 4 март 2019 г. в Брюксел се проведе девето пленарно заседание на Комитета на европейските органи за надзор на одита (КЕОНО).

Основни резултати

Дневният ред на заседанието е с две променени точки, на които представители на Обединеното кралство няма да присъстват.

Заместник-председателят на КЕОНО информира членовете за вътрешна реорганизация на FISMA и представи екипа, който ще работи с Комитета в бъдеще.

По време на заседанието беше приет годишния доклад за дейността на КЕОНО за 2018 г.

На пленарното заседание беше обсъдено с ЕС-27 участието на Великобритания в КЕОНО след излизането й от ЕС с двата възможни варианта - със или без споразумение.

 

Председателят обърна внимание на членовете, че една от целите на работната програма на КЕОНО за 2019 г. е да се идентифицират и анализират тенденциите, потенциалните рискове и слабите страни, свързани с надзорната дейност. КЕОНО трябва да проучи начините за подкрепа и координация на нейните членове в случай, че има случаи на високорискови разследвания и санкции, обикновено наричани одитни скандали. В тази връзка председателят предложи да се разгледа опита на други организации в тази област и да се обмисли дали не е необходимо да се създаде подобна работна група и към КЕОНО.

Председателят разясни предстояща процедура за споделяне на цялата документация по Общата методология за извършване на инспекции (CAIM) с регулаторни органи на трети страни. Беше представен документ, описващ концепцията и подхода, които да се използват. Организационният комитет на подгрупа "Инспекции" ще разгледа коментарите на всички членове и ще излезе с актуализиран документ, който ще бъде обсъден на следващото заседание на КЕОНО.

Ръководството на работната група, заета с темата за ротацията на одиторите съгласно чл. 17 от Регламент (ЕС) № 537/2014, предостави актуализация на извършената работа на работната група. Един от членовете на Комитета докладва за текуща инициатива от няколко членове, които работят по проект за общо разбиране на КЕОНО относно нарушения на член 4, параграф 2 и член 5, параграфи 1 и 3 от Регламента.

Дейност на подгрупите

Председателите на подгрупите на КЕОНО представиха информация за дейностите на съответните подгрупи, извършени след предходното заседание от 24 октомври 2018 г.

Председателят на подгрупа "Международна еквивалентност и адекватност" представи текущото състояние на оценяването на трети държави, които са текущо в преходен режим по отношение на оценката им за адекватност и/или еквивалентност, както и резултатите от проучване сред членовете относно значимостта на тези трети страни, оценени като еквивалентни съгласно Директива 2006/43/ЕО.

Координаторът на подгрупа "Инспекции" докладва за дейността по подготовка на заседанието на подгрупата, планирано през юни в Люксембург и представи основните резултати от срещата, проведена във Виена през ноември 2018 г. Назначен е нов председател на подгрупата.

Председателят на подгрупа "Наблюдение на пазара" отчете работата по показателите за наблюдение на пазара и по други текущи проекти на подгрупата.

Председателят на подгрупа "Разследвания и санкции" докладва за извършената работа по доклада за разследвания и санкции за 2018 г. и въпросника за разследвания и санкции за 2019 г. и дейностите на подгрупата по отношение на споделянето на информация и най-добри практики в тази област.

Председателят на подгрупа "Международни одиторски стандарти" представи актуална информация относно продължаващия диалог с международните органи, които изменят и създават стандарти във връзка с одита. Също така представи и информация за транспонирането на промените в областта на одита в националните законодателства, както и относно дискусиите и предложенията по Европейския единен електронен формат (ESEF).

Комуникация със заинтересовани страни

Председателят докладва за състоялата се среща на Европейския съвет за системен риск (ESRB) и КЕОНО с одитори на финансови дружества с глобално значение (G-SIFIs), която се проведе на 14 и 15 ноември във Франкфурт.

Председателят запозна членовете с планираните за 2019 г. срещи с представители на заинтересовани страни.

Представители на Нидерландия и Обединеното кралство представиха на членовете презентации относно текущото състояние на техните национални одитни пазари.

КЕОНО покани представители от Европейската група на международните счетоводни мрежи и асоциации (EGIAN), като гост-лектори с цел насърчаване и повишаване качеството на одита на одиторските фирми със средна големина.

Представяне на организацията на членовете на КЕОНО

Три члена представиха своите организации за надзор над одита с цел засилване на обмена на информация и сътрудничеството между компетентните органи – членове на КЕОНО, а именно Италия, Люксембург и Полша.

 eplatf1
 cposa-pub

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е създадена в съответствие с изискванията на Директива 2006/43/ЕО

Връзка с нас

1000 София
ул. Сердика 22 ет. 7
тел.: +3592 983 55 39
факс: +3592 983 13 85
office@cposa.bg

 

ns-narodnosyb

Брояч на посещения

2497383
ДнесДнес489
ВчераВчера764
Тази седмицаТази седмица5026
Този месецТози месец13011
ВсичкоВсичко2497383