Резюме от проведено девето пленарно заседание на КЕОНО - 04.03.2019 г.