Резюме от проведено десето пленарно заседание на КЕОНО - 12.06.2019 г.