Дейност на Комисията

Как правильно класть плитку. Как класть плитку на стену быстро. Класть плитку своими руками. Как выбрать ламинат для квартиры. Какой лучше выбрать ламинат сегодня. Какого цвета выбрать ламинат. Как правильно клеить обои. Как клеить обои на потолок вертикально. Как правильно клеить углы обоями. Интересные самоделки своими руками. Качественные самоделки своими руками фото. Самоделки для дома своими руками. Как сделать потолок в доме. Чем лучше утеплить потолок дома на сегодняшний день. Утепление потолка дома своими руками. Бизнес идеи с минимальными вложениями. Успешные идеи малого бизнеса с нуля. Прибыльные бизнес идеи. Как сделать мебель своими руками. Сделать деревянная мебель своими руками. Сделать мебель своими руками видео. Опалубка для фундамента. Как сделать опалубку для фундамента быстро. Опалубка для фундамента купить.

Посетители онлайн

В момента има 10 посетителя в сайта

Анкета

Как оценявате работата на Комисията
 

signali4

Начало Международна дейност Информационни материали Резюме от проведено единадесето пленарно заседание на КЕОНО - 27-28.11.2019 г.

Резюме от проведено единадесето пленарно заседание на КЕОНО - 27-28.11.2019 г.

Комитет на европейските органи за надзор на одита (КЕОНО) - единадесето пленарно заседание, проведено на 27 и 28 ноември 2019 година

Резюме

На 27 и 28 ноември 2019 г. в Брюксел се проведе единадесето пленарно заседание на Комитета на европейските органи за надзор на одита (КЕОНО).

Преди да започне заседанието беше заменена една точка от дневния ред. Предвидената по програма среща-диалог с представители на европейските инвеститори беше заменена с презентация относно развитието на националния пазар на един от членовете.

 

На 27 ноември, първият ден от пленарното заседание, бяха обсъдени следните точки:

Комуникация със заинтересовани страни

Предвидената среща на Европейския съвет за системен риск (ESRB) и КЕОНО с одитори на финансови дружества с глобално значение (G-SIFIs), се е провела на 28 и 29 октомври 2019 г. във Франкфурт. Основните теми са били: оценка на прилагането на МСФО 9; подготвителна работа по МСФО 17; оценка на сложни финансови инструменти и противодействие срещу измами и изпиране на пари.

Председателят на КЕОНО предостави списък с предложения за възможни покани на заинтересовани страни за 2020 г.

Основни резултати

На пленарното заседание беше приета работната програма за 2020 г., както се изисква по чл. 3, параграф 5 от Правилника за дейността на КЕОНО.

Дейност на подгрупите

Председателят на подгрупа "Разследвания и санкции" резюмира основните дейности, извършени след последното пленарно заседание и представи основните точки от работния план на подгрупата за 2020 г. Последният бе приет от членовете без промени.

Председателят на подгрупа "Инспекции" докладва за проведената среща на подгрупата, проведена на 20 и 21 ноември в Букурещ. Бяха представени основните точки от работния план на подгрупата за 2020 г. Планът бе приет без промени.

Председателят на подгрупа "Наблюдение на пазара" отчете текущата работа и дейността на подгрупата. Бяха представени основните точки от работния план на подгрупата за 2020 г., който бе приет без промени.

Председателят на подгрупа "Международни одиторски стандарти" изложи ключовите постижения на подгрупата след последното пленарно заседание. Бяха представени основните точки от работния план на подгрупата за 2020 г. като той бе приет без промени.

Председателят на подгрупата също така представи актуална информация по извършеното в рамите на работната група по Европейския единен електронен формат (ESEF) и информира членовете, че е приключила работата по изработване на насоки към одиторите, свързани с одита на финансовите отчети изготвени в новия европейски формат.

Председателят на подгрупа "Международна еквивалентност и адекватност" представи извършената работа на подгрупата след последното пленарно заседание. Бяха изложени основните точки от работния план на подгрупата за 2020 г. и беше взето решение той да се приеме без промени.

Беше взето решение да се приеме актуализация на разпоредбата засягаща правото на последващ мандат на председателите на подгрупите (с изключение на подгрупата за "Международна еквивалентност и адекватност", тъй като тази разпоредба не е приложима за тази подгрупа).

Председателят на подгрупа "Международна еквивалентност и адекватност" представи на членовете критериите за приоритизиране на реда на оценяване на трети държави, които ще бъдат извършвани от подгрупата. Беше представен доклад относно държава в преходен режим като в резултат той беше приет без промени.

Заместник председателят на КЕОНО представи на членовете на ЕС-27 преглед на текущото състояние относно излизането на Великобритания от ЕС и следващите стъпки в областта на задължителния одит.

На 28 ноември, вторият ден от пленарното заседание бяха обсъдени следните точки:

Комуникация със заинтересовани страни

Представители на „Счетоводство Европа“ (Accountancy Europe) запознаха членовете с организацията, нейните стратегически приоритети, както и с текущите и бъдещите й проекти. Презентацията бе последвана от сесия „въпроси и отговори“ с членовете.

Представители на „Счетоводство Европа“ и Европейската контактна група представиха презентация относно одита на финансовите отчети, изготвени по Европейския единен електронен формат ESEF. Презентацията бе последвана от сесия „въпроси и отговори“ с членовете.

Представители на Европейската контактна група представиха на членовете презентация относно практическия опит със законодателството на ЕС в областта на одита и очакванията, свързани със задължителния одит в контекста на корпоративното управление на ЕС. Презентацията бе последвана от сесия „въпроси и отговори“ с членовете.

На пленарното заседание бяха одобрени изготвените насоки относно одита на финансовите отчети, изготвени по Европейския единен електронен формат ESEF, като пет члена се въздържаха от гласуване.

На заседанието се приеха и насоки по максималната продължителност на одитния ангажимент съгласно чл. 17 от Регламент (ЕС) № 537/2014. Един член се въздържа от гласуване.

Във връзка с участието на наблюдатели от трети страни в КЕОНО, членовете решиха към монета да не се дава такъв статут на кандидатстващата страна, а вместо това да се проведат допълнителни дискусии с кандидата, за да се получи по-добро разбиране на причините за това желание.

През 2020 г. ще бъде планирана среща между националните органи, които имат пряка отговорност за образователната квалификация в областта на задължителния одит.

Представители на ЕК направиха презентация относно настоящите изисквания за докладване съгласно Директивата за нефинансово отчитане (Директива 2013/34/ЕС), както и потенциалната необходимост от преразглеждане на тези изисквания през следващия период. Членовете бяха помолени да споделят своите впечатления за тенденции, предизвикателства, проблеми в обсъжданата област.

Представяне на организацията на членовете на КЕОНО

Четири члена представиха своите организации за надзор над одита с цел засилване на обмена на информация и сътрудничеството между компетентните органи – членове на КЕОНО, а именно Нидерландия, Словения, Кипър и Португалия.

Избор на председател

КЕОНО ще трябва да избере нов председател на заседанието си през юни 2020 г. Съгласно чл. 30, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014 председателят на КЕОНО се избира с мнозинство от 2/3 от членовете от списък с кандидатите, които представляват компетентните органи в Комитета.

 eplatf1
 cposa-pub

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е създадена в съответствие с изискванията на Директива 2006/43/ЕО

Връзка с нас

1000 София
ул. Сердика 22 ет. 7
тел.: +3592 983 55 39
факс: +3592 983 13 85
office@cposa.bg

 

ns-narodnosyb

Брояч на посещения

2453408
ДнесДнес204
ВчераВчера932
Тази седмицаТази седмица4244
Този месецТози месец14911
ВсичкоВсичко2453408