Извадка от законовите изменения, свързани с финансовото отчитане, приети със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.