Насоки относно прилагането на пар. 42 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение