Въпроси и отговори на ИДЕС във връзка с пандемията от COVID-19 и нейното отражение върху финансовото отчитане